Informace k "Přibyslavskému šachovému festivalu 2011“


Účastníci zvýšeným startovným. (nečlenové ČSTV)


Jídelní lístek (aktualizováno 11.11.)


   Veškeré žádosti, dotazy ve věci vystavení potvrzení, příjmového dokladu, fakturace, obracejte se na paní Moniku Valovou, která s Vámi tyto záležitosti vyřeší, ale je potřebné zavčas!
Kontakty: valova.kamen@seznam.cz, mobil: 724 284 094.


Upozornění k ubytování:

   Kapacita pro ubytování v hotelu Přibyslav bude naplněna, proto upozorňuji účastníky, že po naplnění bude k dispozici ubytování v dalších zařízeních, jak je uvedeno v propozicích pro MČR juniorek a polofinále juniorů! Požadavky na ubytování budou realizovány v pořadí, jak obdržíme přihlášku! O změné budete informováni.


   ŠK/ŠO, které nejsou organizovány v ČSTV, tak jak je uvedeno v propozicích MČR juniorek + polofinále, dle rozhodnutí STK ŠSČR, mají hráči, zvýšené startovné o 100,-Kč . Proto s tím prosím počítejte, informujte se u svých TJ, funkcionářů, pokud nevíte. Kontrola bude provedena po ukončení termínu zaslání přihlášek do 4.11.2011.


   Vzhledem k tomu, že se budeme podílet na sestavování jídelního lístku na dobu konání MČR, žádám Vás o případné návrhy jídel do jídelníčku, případně i co nezařadit! Pokusíme se JL sestavit k co největší spokojenosti, k tomu můžete přispět i Vy! (Poslat na adresu ředitele MČR)Mediální partneři: